Skip to content

Umeå kommun går med i Ellen MacArthur Foundation

AnvändningCirkulär ekonomi
Umeå kommun går med i Ellen MacArthur Foundations nätverk för cirkulär ekonomi, EMF. Kommunledningen ser medlemskapet som ett steg i en strategisk plan som innebär att Umeå kommun ska vara ledande inom området cirkulär ekonomi.

– Umeå har uppmärksammats internationellt för arbetet med utvecklingen av cirkulär ekonomi, vilket har gjort att EMF har bjudit in kommunen att medverka i sitt nätverk. Kommunstyrelsen tackar ja till den här möjligheten eftersom den ger förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen, inte minst genom stöd och samarbete med andra organisationer som arbetar aktivt med frågan, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Läs mer på Umeå kommuns hemsida.


Du måste godkänna