Retuna gallerian

Ikeas second hand-butik i Retuna går med vinst – får leva vidare

Retuna gallerian

Ikea har lyckats hitta en fungerande affärsmodell för sin second hand-butik i Retuna gallerian i Eskilstuna. Butiken går med vinst och får leva vidare minst till 2025.

Två års drift har gett Ikea värdefulla lärdomar både om hur man driver en second hand-butik och bäst förlänger livet på de begagnade produkter som kunderna lämnar in. Knäckfrågan har varit hur man skapar en lönsam affärsmodell.

Det har man nu lyckats med. Starkt bidragande är att både privat- och företagskunder varit villiga att bidra med begagnade varor. Fyra av fem produkter har kommit från privatpersoner medan nära tusen produkter kommit in genom Ikeas returservice för företagskunder.

Totalt handlar det om 151 ton produkter som fått ett cirkulärt liv istället för att kastas. Många varorna har fixats till, reparerats och fräschats upp innan de sålts som second hand.

Bidragande till framgången också har varit ett gott samarbete med Eskilstuna kommun och Samhall, samt att man lyckats hålla nere transportkostnaderna.

Nu står det klart att butiken i Retuna kommer att få leva vidare minst till augusti 2025. Det är dock inte troligt att Ikea kommer starta fler second hand butiker. Ikea ser snarare
butiken som en pilotverksamhet som kan bidra med erfarenheter till hur second hand-försäljningen kan bedrivas i de 21 varuhus man har runtom i Sverige.

Ikea

 

artikel publiceras i samarbete med Miljö Online