Går det att skapa en kollektion med 100% transparens i varje enskilt plagg?

Tillverkningen av mode består av en mycket komplex värdekedja där komponenter och moment normalt tillhandahålls av flera olika leverantörer. Tillsammans med Gina Tricot undersöker nu projektet Mikrofabriker möjligheten att kunna redogöra för ursprunget i så många delar av ett modeplagg som möjligt.

Med hjälp av sensorer så mäts t.ex. energiåtgång i real-tid i produktionen och information spåras per plagg och skickas till en digital plattform. Informationsplattformen tillhandahålls av PaperTale och bygger på block-chain teknologi där tyger eller färdiga plagg kan spåras ända tillbaka till bomullsfältet. Med hjälp av PaperTales plattform kommer även informationen kring energiåtgång och direkt miljöbelastning att finnas tillgänglig för Gina Tricots kunder.

Via ett chip, som just nu sätts i ”hang-tagen” på plagget,  så kan kunderna se exakt hur mycket energi som gått åt för att tillverka just det plagget. Detta är tillgängligt tillsammans med information från bomullsfältet, tillverkningen av tyget, frakt och alltså produktionen i Sverige.

Kollektionen tillverkas hos XV Production i Borås, en sömnadsfabrik med inriktning på cirkulära och hållbara modeplagg och accessoarer.

Ginat Tricot vill dessutom ta transparensen till ytterligare en nivå genom att även inkludera den ekonomiska informationen. Genom att redogöra för alla kostnader får kunden en insikt i vad ett modeplagg faktiskt kostar att skapa, från skiss till färdig produkt!

Projektet Mikrofabriker undersöker om man med hjälp av automation dvs. robotik, digitalisering och annan teknologi, kan skapa lönsam och småskalig textil produktion i Sverige.

– Det är utmanande men samtidigt riktigt roligt att bryta ny mark genom att få med helheten för ett enskilt plagg från produktion till e-handel med Gina Tricot på detta sätt, säger Ellen Flybäck som är en av projektledarna i projektet och som tillsammans med Mathias Bräck och Jonas Larsson är de som realiserar transparensen med Gina Tricot.Projektet drivs av Science Park Borås och Automation Region och är finansierat av Tillväxtverket, Vinnova, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.