Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden

Projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” har undersökt hur skulle det kunna se ut när en bransch har ställt om till en cirkulär ekonomi, och vad kommer det att innebära. Nu finns den avslutade undersökningen presenterad i rapporten Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden 2030.

Projektet har tagit fram tre olika framtidsbilder av hur vi på ett cirkulärt sätt tillgodoser behov av möbler inom företag och offentlig sektor år 2030:

  • ”Lokala loopar”
  • ”Pusselbitsplattformen”
  • ”Totalentreprenörerna”

Scenarierna utgår från två områden
Scenarioberättelserna beskriver ”lyckade” och rimliga utvecklingsvägar, där branschen tydligt gått från en linjär till en cirkulär logik, men på olika sätt. Scenarierna utgår ifrån två områden där det råder osäkerhet i på vilket sätt och hur snabbt branschen och relationerna mellan aktörerna däri kommer att utvecklas:

  1. graden av digitalisering och informationsdelning och
  2. hur affärsrelationen mellan aktörer utvecklas i olika centraliseringsgrad i värdekedjan.

Risker och möjligheter för svensk möbelbransch
Projektet har diskuterat risker och möjligheter för svensk möbelbransch som varje scenario medför. Det har även identifierat behov av nya och utvecklade kompetenser, förbättrad informationsdelning och förändrade roller för att lyckas ställas om till en cirkulär ekonomi till år 2030. 

LÄS RAPPORTEN

Cirkulär ekonomi i relation till branschens hållbarhetsutmaningar
Projektet har även tagit fram en rapport kring cirkulär ekonomi och möbler i Sverige och EU. Rapporten beskriver cirkulär ekonomi i relation till branschens hållbarhetsutmaningar och ger exempel på strategier, initiativ och policyutveckling.

LÄS RAPPORTEN

I projektet har möbelproducenter, distributörer, arkitekter, designers, kunder, branschorganisationer och regionala organ samverkat.


Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” syftar till att öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften. Målet är att sammanställa aktuell forskning och att ta fram scenarier som ger underlag för en konsekvensanalys som visar vilka förändringar som behövs för en systemomställning mot ökad cirkularitet. Projektet har hjälpt olika aktörer att förstå vilken roll man kan spela i en cirkulär omställning och ge exempel på områden som förutsätter samverkan mellan olika aktörer.