Standarder ska göra slut på oklarheter kring cirkulär ekonomi

Laura Linnala, projektledare på Svenska institutet för standarder. Foto: Svenska institutet för standarder.

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har en målsättning – att en gång för alla ta fram en definition av vad cirkulär ekonomi är.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att ta fram globala ISO-standarder för cirkulär ekonomi. Fyra standarder är under utveckling. Det handlar om ”ramverk och principer för implementering”, ”vägledning för affärsmodeller och värdekedjor”, ”ramverk för att mäta cirkularitet” samt ”datablad för produktcirkularitet”.

Syftet med standarderna är att hjälpa företag och organisationer att arbeta med cirkulär ekonomi på ett standardiserat sätt, och som även bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Laura Linnala är projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder. Hon förklarar varför standarder är så viktiga:

– Standarder är ett väldigt viktigt verktyg, särskilt inom områden där det inte finns lagstiftning. Idag är det många som pratar om cirkulär ekonomi och många vill anpassa sig till cirkulära affärsmodeller. Men hur kan vi påstå att vi arbetar cirkulärt? Vi behöver en gemensam förståelse och då är svaret standarder, eftersom det är något som är gemensamt överenskommet.

Första standarderna klara 2023

De första standarderna beräknas inte vara klara förrän under 2023 och standarden för produktcirkularitet inte förrän 2024. Arbetet med de olika standarderna sker parallellt, terminologi- och ramverksstandarden utgör grundbulten.

– Det är den absolut viktigaste, säger Laura Linnala. Där ska vi försöka att en gång för alla komma fram till definitionen av vad cirkulär ekonomi är. Och inte bara cirkulär ekonomi i sig, utan alla termer och begrepp som knyter an till cirkulär ekonomi.

Den svenska kommittén har stort fokus på just ramverk och terminologi, hävdar att detta måste prioriteras och utgöra en bas för det övriga arbetet.

– Vi har väldigt mycket kunskap i Sverige kring cirkulär ekonomi, menar Laura Linnala. Sådana grundläggande saker som att man pratar om resurser och inte om avfall tycker vi är viktigt att vi får med oss i hela arbetet och därför har terminologi och ramverk så hög prioritet. Vi är långt fram och måste hela tiden lyfta fram den kunskapen och få med oss de andra länderna.

Cradlenet