Nytt system klarar återvinning av textila golv

Tarkett har utvecklat ett nytt system för att återvinna textila golv.

Tarkett har jobbat med återvinning av plastgolv i Sverige i över 20 år, men har nu även utvecklat ett system som gör det möjligt att återvinna textila golvplattor.

Återvinningen sker vid Tarketts anläggning i Waalwijk, Nederländerna, där man lyckats lösa det tekniska problem som tidigare hindrat återvinning: att separera garnet från resten av textilplattan och samtidigt behålla en hög kvalitet på materialet.

Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med den italienska fibertillverkaren Aquafil, som av det återvunna garnet kan tillverka nytt garn, som till exempel kan användas till nya textilgolv. Även baksidorna på textilplattorna kan återvinnas av Tarkett, med befintlig teknik.

Tarkett räknar med att upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år kan återvinnas. Vid ett premiärprojekt kommer cirka 4 000 kvm golvplattor att samlas in för återvinning.

– Att kunna utvidga golvåtervinningen i Norden till att även omfatta textila golv är ett betydande steg mot att realisera en cirkulär ekonomi för golv och vi är stolta över att vara pionjärer inom detta område, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef Tarkett i en kommentar.

Läs mer om satsningen på Tarketts hemsida.