Kommande EU-direktiv för hållbara produkter

European Furniture Industries Confederation, EFIC, lyfter i en position paper att kommande EU-direktiv för hållbara produkter måste beakta möblernas komplexitet och branschens kunskap.

Trä och möbelföretagen skriver på sin hemsida att Europas möbelindustri välkomnar initiativet att göra hållbara produkter till norm i Europa, och branschen utvecklar redan cirkulära affärsmodeller baserade på återbruk, reparation, renovering och återtillverkning. Men EFIC uppmanar samtidigt EU: s beslutsfattare till en helhetssyn för att säkerställa ett harmoniserat regelverk, samt en förståelse för den komplexitet som finns hos möbler där man måste samverka med den expertis som finns inom branschen samt olika standardiseringsinstitut.

Robin Ljungar är vice ordförande i EFIC Circular Economy WG samt hållbarhetschef på TMF;
– Givet att möjlig lagstiftning kring kriterier för cirkulär design är helt nytt för möbelindustrin måste vägen dit ske stegvis. När man överväger olika policys och styrmedel, måste en möbels komplexitet hela tiden beaktas. Möbler tillverkas av en mängd olika insatsvaror och komponenter där industrin förlitar sig på komplicerade värdekedjor. Följaktligen kan endast generella principer för Ecodesign/cirkulärdesign, med effektmål i sikte, fastställas på EU-nivå. De tekniska lösningarna måste anförtros branschen – i samarbete med akademi.

Läs mer på TMF:s webb
Ladda ner EFIC:s position paper

Den 18 november höll EFIC ett webbinarium: Circular design for furniture. Se webbinariet här: