2021 mar 25, Slutseminarium: Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem

Projektet ”Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem” håller ett avslutande seminarium torsdagen den 25 mars. Vid evenemanget kommer forskare från RISE Sustainable Business att presentera resultaten av det arbete som utförts mellan januari 2020 och mars 2021.
Dessutom kommer deltagare i konsortiet från textil-, möbel- och fordonsindustrin, branschorganisationer och andra som har deltagit i projektet att bidra med sina erfarenheter av att experimentera med att skapa cirkulära affärsekosystem. Seminariet avslutas med en debatt om framtida forskningsbehov, projekt och samarbeten. När: Torsdagen den 25 mars, kl. 09:00-11:00 Var: Online Detta är ett öppet evenemang och alla som är intresserade är välkomna! För anmälan, kontakta Emanuela Vanacore senast den 19 mars: emanuela.vanacore@ri.se