Göteborgs återbrukssajt för möbler i ny regi

35 miljoner kronor och 670 ton koldioxid – så stora besparingarna har Göteborgs stad gjort, genom att använda den kommunala återbrukssajten Tage för möbler och prylar.

Återbrukssajten Tage som startade 2013 ger alla verksamheter inom Göteborgs Stad en möjlighet att annonsera, boka och efterlysa möbler och inventarier.

– Det är alldeles nödvändigt att vi avskaffar slit- och slängmentaliteten och låter våra saker cirkulera i ett kretslopp, säger Benjamin Svanlind på Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad, som i dag ansvarar för driften av Tage.

Saknar eget lager

Även om återbrukstjänsten används flitigt ser han ser dock en brist i att Tage inte har ett eget lager.

– Många gånger ska det gå fort när man rensat ut ett kontor eller en förskola. Med kort varsel kan det vara svårt att hitta en ny plats för prylarna och då blir det lättare att bara beställa en container och slänga allt. Med ett lager och en transporttjänst skulle vi kunna ha en helt annan framförhållning på sajten och en utredning om detta är på gång.

Enligt nya politiska beslut kommer Tage finnas kvar även de närmaste åren. Kretslopp och vatten lämnar nu över ansvaret till Göteborgs Stads Leasing som har ansvar för leasade möbler och inredning i stadens förvaltningar.

– Genom att Göteborgs Stads Leasing, som äger i princip all lös egendom i staden, blir huvudman tror vi att stadens flöden av möbler och inventarier får ett större helhetsperspektiv, säger Benjamin Svanlind.

Läs mer på Vårt Göteborgs hemsida.