Tips för cirkulär offentlig upphandling

Flytta pengar från inköp till förvaltning för att komma framåt i den cirkulära omställningen. Kommunicera det cirkulära arbete man gör i företagen, titta på design, livscykel och lär känna din värdekedja. Låt leverantören hjälpa till och beskriv behovet istället för produkten.
Det var några av slutsatserna från vårt webbinarium som handlade om cirkulär offentlig upphandling.

Nära 80 deltagare från kommuner, företag och offentlig verksamhet tog del av ett tre timmar fullmatat program med föreläsningar, goda exempel, paneldebatt och workshop. Representanter från Delegationen för cirkulär ekonomi, SKL Kommentus samt Göteborgs Stad presenterade sina arbeten med omställningen mot en cirkulär ekonomi.

Webbinariet sändes från en studio i Skövde med Cecilia Karlsson och Anders Breitholtz som moderatorer.
För att komma framåt krävs samarbete och nya avtal

Delegationen för cirkulär ekonomi arbetar med tre prioriterade områden; plast, offentlig upphandling och design för cirkulär ekonomi. Inom varje område finns expertgrupper som ger förslag på styrmedel eller andra åtgärder som kan accelerera den cirkulära omställningen. Förslag som kan skickas till Regeringskansliet.

Weine Wiqvist, ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi pratade om att expertgruppen för offentlig upphandling uppmärksammat att det saknas en tydlig dialog mellan beställare och leverantör. Han nämnde även behovet att införa ett ”frivilligt undantag” för att kunna förbi se vissa lagar och regler för att kunna testa nya arbetssätt i större skala. För att vi ska komma framåt snabbare kommer det krävas ett stort komplex av åtgärder, sa Weine.

-Vi behöver bli bättre på att förbättra produkterna, hitta nya affärsmodeller och att vårda våra produkter bättre. Allt detta kräver en stor omställning av både oss som individ men också i samhället. På längre sikt måste se till att cirkulär ekonomi omfattar alla leverantörer och att handelsavtal eventuellt behöver till för att det ska slå igenom på riktigt. Vi behöver också få till kanaler för ett bra samarbete mellan Eruropas länder.                 

Detta kan kunden göra

SKL Kommentus inköpscentral lämnade några tips att tänka på i arbetet med cirkulära upphandlingar. Som kund kan du minska nyinköpen och öka förvaltningen av det ni redan har, titta på och behovsanpassa det som köps in. Låt leverantörerna hjälpa er och säg vad ni behöver, inte på produktnivå utan snarare vilket utrymme det gäller. Ifrågasätt nyköp! Ett tips är även att samarbete mellan förvaltningar i kommunen och dela inredning och möbler mellan varandra. Det finns många digitala verktyg till hjälp.

Detta kan branschen göra

Branschen kan titta på designfasen, livscyklen och kunna visa LCA och LCC-kalkyler och visa produktens klimatavtryck. Tänk nya affärsmodeller och hyr ut, erbjud tjänster kopplade till produkten till exempel reparation eller lagerhållning. Lär känna din värdekedja och vad deras produkter innehåller och nyttja digitaliseringens möjligheter.

Grunden i ett ramavtal

Göteborgs Stad berättade om sitt ramavtal cirkulär upphandling. Avtalet ska alla beställare kunna använda oavsett om det handlar om att renovera två stolar eller beställa en ny kontorsstol eller ett miljonprojekt. Tre områden identifierades som ligger som grund i ramavtalets omfattning:

  1. Begagnade möbler och möbelrenovering
  2. Projektledare och inredningsarkitekter för återbruksprojekt
  3. Möbelrenovering
Göteborgs stads tips för hur kommuner ska komma igång
  • Låt det ta tid, ha tålamod då det är ett relativt outforskat område
  • Utgå från det egna behovet/funktionen och håll en tät dialog med leverantören.
  • Börja direktupphandla och sprid era lärdomar och exempel på upphandlingar ni gjort.

Teckna medlemsskap i vår medlemsarea och se hela webbinariet i efterhand