Skip to content

Circular Hub samverkar med F/Act Movement och re:textile

Nästan alla deltagare i F/ACT Movement säger sig ha ändrat sitt köpbeteende under forskningsprojektets gång, några ser klädindustrin med helt nya ögon och en av deltagarna säger att hon har fått kreativiteten tillbaka och en nyvunnen respekt för hantverk. Dessa och ännu fler insikter har landat hos deltagarna i re:textiles forskningsprojekt F/ACT Movement som nu gått i mål efter 6 månader.

Till den avslutande träffen i projektet var även textil- och modeföretag inbjudna för att dra lärdomar och inspireras av projektdeltagarna och resultaten av forskningsprojektet. Det har varit en viktig del i projektet att även få in företagsperspektivet och få företag att tänka nytt och utveckla nya tjänster.

Från Circular Hub fanns innovationsstrateg Erik Valvring med på träffen och höll i en workshop för deltagande företag, där fokus var att öka förståelsen för hur framtidens hållbara konsumenter tänker.

— Nu blickar vi framåt mot att fortsätta att stärka företagsnätverket för att kunna bygga en infrastruktur för den cirkulära modeindustrin. Vi vill vara en kontaktpunkt och matchmaker för att på sikt få igång olika initiativ och cirkulära affärer, avslutar projektledare Adrian Zethraeus, re:textile.


Du måste godkänna