Ny plattform för cirkulär upphandling

En ny plattform för cirkulär upphandling har lanserats. Plattformen innehåller bland annat en databas med kriterier för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

Databasen kallas Kriterieklivet och innehåller ett 70-tal upphandlingskriterier för de olika produktgrupper som Upphandlingsmyndigheten har i sitt kriteriebibliotek och fungerar därför som ett komplement till denna.

– För att få en överblickbar ordning av cirkulära kriterier har Kriterieklivet identifierat ett 20-tal olika typer av åtgärdsspecifika upphandlingskrav och sorterat dem i ett livscykelperspektiv – från leverantörers affärsmodeller till rapportering från avfallshantering, förklarar Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Databasen kommer bland annat göra det möjligt att räkna ut klimatnyttan med återbruk och återvinning av material och produkter.

Kriterieklivet gör det också möjligt att söka efter PCR-beräkningsregler för olika produktgrupper via det internationella EPD-systemet som innehåller 130 olika produktspecifika klimatkriterier, främst för byggsektorn.

Bakom plattformen står IVL Svenska Miljöinstitutet, innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna.

Här hittar du den nya plattformen

Läs mer om plattformen