Upphandling: Möbler för skola och förskola 2020

SKL Kommentus upphandlar om möbler för skola och förskola under 2020. Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal för möbler för skola och förskola med ett brett sortiment som täcker så många behov som möjligt och samtidigt lever upp till deras höga miljö- och hållbarhetskrav och krav på giftfri förskola.

Målet är att ramavtalet ska bidra till att skapa god arbetsmiljö och en utvecklande utbildnings- och lärandemiljö för samtliga pedagoger, barn och elever.

Om upphandlingen
Upphandlingen omfattar samtliga möbler för skola och förskola. Exakt vilka produkter och tjänster som kommer ingå kommer utredas i förstudien.

Upphandlingen syftar till att ersätta delområde A och B i det befintliga avtalet Möbler 2017.

Var med i referensgruppen
SKL Kommentus söker även deltagare till en referensgrupp. Syftet med referensgruppen är att vara bollplank under upphandlingsarbetet samt komma med input vad gäller behov och kravställning. De bjuder in till en första träff under mars-april 2020. Deltagande i träffarna kan ske både fysiskt på plats i Stockholm och via Skype. Anmäl dig här!

Tidplan för upphandlingen
Målsättning är att annonsera i slutet av Q4 2020/Q1 2021. Ett nytt avtal förväntas vara på plats Q4 2021.

Läs mer