Anna-Karin Jönbrink

Dålig lönsamhet och krångliga regler största hindren för cirkulär ekonomi

Anna-Karin Jönbrink

Krångliga regler och svårt att nå lönsamhet. Det är två avgörande hinder för övergången till cirkulär ekonomi. Samtidigt betonar Afry i en rapport att det viktigaste är att de lösningar som kommer är hållbara – de måste inte alltid nödvändigtvis vara cirkulära.

Anna-Karin Jönbrink är hållbarhetsexpert på Afry och en av dem som på uppdrag av RE:Source skrivit en rapport vad som krävs för att få till en internationell transformation mot cirkulär ekonomi. Hon konstaterar att många av de länder Sverige har handel med utvecklas mot en cirkulär ekonomi, men att skillnader finns.

– Exempelvis är initiativen i Kina kraftfulla just nu. Vi har också sett att länder som Nederländerna har tydliga och konkreta mål och planer medan exempelvis Tyskland har mer övergripande planer och färre bindande åtgärder.

Totalt sett är dock de internationella cirkulära flödena färre än vad Afry hade väntat sig.

Cirkulär ekonomi inte hela lösningen

Anna-Karin Jönbrink betonar dock att cirkulär ekonomi inte måste vara lösningen på hela resursfrågan. Helhetsperspektivet måste tas med i bedömningen om den cirkulära modellen är mest effektiv eller inte.

– Det viktigaste är inte att få cirkulära lösningar utan hållbara lösningar.
Men det finns flera hinder på vägen dit.

– Det hinder som ligger i topp, är lönsamhet. Otydliga och ibland motstridiga regler och mycket administrativt krångel hindrar lönsamhet för många cirkulära affärsmöjligheter, menar Anna-Karin Jönbrink. Med små marginaler blir det svårt att motivera stora administrativa kostnader för att få till återvinningen.

Afry betonar i sin rapport vikten av ett harmoniserat och anpassat regelverk. För att stärka lönsamheten och för att företag ska orka göra omställningen.

Anna-Karin Jönbrink ser även behovet av en större kunskapsbas i hur man startar en övergång.

– Det finns så många utmaningar när man ska åstadkomma en förändring och mycket handlar nog om att våga, man måste våga göra på ett nytt sätt. Hur fattar man exempelvis beslut när man inte kan stödja sig på de beslutsunderlag man brukar ha?

 

Läs rapporten: Final Report International transformation for circular economy