Malin Sollert

Lånade möbler förenklar distansarbete för Scanias anställda

Malin Sollert, Head of People Services Sweden på Scania.

I takt med att distansarbete blir allt vanligare blir frågan om ergonomiskt riktig arbetsmiljö för de anställda i hemmet allt viktigare. På Scania har man löst frågan med att medarbetarna får utrusta sitt hemmakontor med lånade möbler.

Pandemin har visat att hemarbete fungerar för de anställda på Scania. Och det riktigt bra. Bettina Kylefors är förtroendevald i Akademikerföreningen på företaget. Hon säger till tidningen Ingenjören att pandemin blivit en möjliggörare och att man kunnat visa att det går att jobba lika effektivt hemma.

Enkäter som gjorts visar dessutom att intresset för hemarbete är stort. Så många som 96 procent förklarade förra sommaren att de vill fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin. En ny undersökning 2021 visar på ett fortsatt intresse. 66 procent av de drygt 1 000 medlemmarna som svarade på enkäten vill kunna arbeta mer än halva arbetstiden i egna hemmet.

I somras kom så nya riktlinjer kring hur man ska se på arbete på Scania. Ett upplägg med att låna möbler för att utrusta hemmakontoret presenterades. Sedan september leasar Scania kontorsmöbler från ett möbelföretag och lånar ut dem till medarbetarna.

– Vi tog hjälp av en ergonom för att kunna ställa bra krav i upphandlingen av leverantör. Den här lösningen ger oss bättre kontroll, vi vet att det är bra grejer, berättar Malin Sollert, Head of People Services Sweden på Scania.

Malin Sollert tror att det blir viktigare att ha en ordentlig fysisk arbetsmiljö på hemmakontoret framöver, medan arbetsplatsens kontor får störst betydelse för möten och interaktion.

– Arbetet är något man gör och inte något man går till. Det är ett nytt sätt att tänka. Därför är det viktigt att hitta lösningar som ger valmöjligheter framöver.

 

Ingenjören