WORKSHOP Agenda 2030 – Verktyg för hållbar utveckling i ditt företag

Välkommen på workshop kring Agenda 2030 och vad just du och ditt företag kan göra för att bidra till att målen uppfylls.

TMF bjuder in till inspirationsföreläsning och workshop som ett steg i att hjälpa våra medlemsföretag att komma igång eller utveckla sitt arbete med att integrera de globala målen i sina verksamheter

Läs mer och anmäl dig här