Sara Harper

Modeföretagen kan producera hållbart – om de vill

Hur ska modebranschen bli mer hållbar? Det har Sara Harper, textilforskare i Borås, undersökt i en avhandling. Svaret är plagg av bättre kvalitet, som har längre livslängd och som tillverkas i små volymer utifrån kundernas efterfrågan.

Sara Harper
Sara harper

Idag bygger modekedjornas affärsmodell på en enorm överproduktion av kläder. Istället borde de inrikta sig på att producera det kunderna vill ha, menar Sara Harper.

Men om det ska fungera måste leverantörskedjorna förändras. Kläder som tillverkas på efterfrågan i små volymer och nära sin marknad, som är av god kvalitet så att konsumenten vill och kan använda dem länge, det kan vara lösningen.

Hittills har branschen dock visat sig vara motvillig att ställa om. Istället för att ta tag i de stora, jobbiga frågorna, har man koncentrerat sig på mer hanterbara utmaningar som hållbara material.

Men den klimat- och miljövinst som kan fås av att använda mer hållbara material kan ätas upp i ett nafs om man samtidigt överproducerar, påpekar Sara Harper.

Just att få ett slut på överproduktionen är helt avgörande. Därför måste utvecklingen gå mot plagg som kostar mer att producera och håller en bättre kvalitet på materialet. Det kan bli en drivkraft för att minska överproduktionen – om inte annat så av företagsekonomiska skäl.

– Företagen jag har studerat har redan börjat tillverka mindre volymer av produkter och kunder efterfrågar dem, i eller i närheten av Europa. Eller så är de i startgroparna för att börja organisera sin produktion så, säger Sara Harper till Omvärlden.

Högskolan i Borås

Omvärlden