Nya material och arbetsmetoder för en cirkulär ekonomi

Under webbinariet om material och resursflöden i en cirkulär ekonomi berättade Elin Larsson från Re:Source om lärdomar från mode- och textilbranschen. Christian Bergman från Material ConneXion Skövde pratade om nya material och tekniker inom den cirkulära omställningen.

Elin Larsson delade med sig av sina erfarenheter från arbetet som hållbarhetschef för modevarumärket Filippa K. De strukturerade upp sitt arbete och hittade metoder som matchade målen i Agenda 2030.

-Vi började med att bryta ner målen i Agenda 2030 för att hitta fem egna övergripande hållbarhetsmål att nå fram till 2030. Vi valde att utgå från cirkulär ekonomi och tog fram ett eget ramverk – Circular Fashion – med fyra punkter att jobba efter

 • Reduce – Hållbart designade och återvinningsbara produkter.
 • Repair – Hur Filippa K kan stötta användarna att ta hand om och reparera produkterna för längre livslängd.
 • Reuse – Återanvändning genom en secondhandmarknad.
 • Recycle – Hur de på ett hållbart sätt kan återvinna sina textilier.
Nedbrytbart och kortlivat

Forskning visat att en förlängd livslängd på nio månader för ett plagg ger 20-30% mindre miljöavtryck. Filippa K drog det ett varv till och vände på frågeställningen att få produkter att leva så länge som möjligt, till, hur kan vi få det som lever kortare att bli mer miljövänligt? De skapade konceptklänningar som är helt nedbrytbara.

– En kortlivad produkt behöver komma från naturen och ska kunna återgå till naturen i slutändan och behöver då vara tillverkad av 100% biobaserat och 100% komposterbart material.

I naturen finns inget som säger att det som lever kort tid är sämre än det som lever länge.

Elin Larsson
Tips för att komma framåt i den cirkulära omställningen
 • Funderar redan i designstadiet hur produkten ska användas och i slutändan återvinnas eller ingå i ett större system. Involvera alla aktörer som ingår i brukarcirkeln redan vid designbordet.
 • Skapa inte på egen hand. Det handlar om partnerskap och samverkan över alla gränser för att få till en cirkulär omställning.
 • Våga titta utanför ditt eget ekosystem och utanför ditt eget kontaktnät.
 • Var transparent för att skapa en win-win situation för alla involverade. Annars är risken att falla tillbaka i det linjära.
 • Våga vara nyfiken, det driver innovation och att hitta nya affärsmodeller.
Nya material och tekniker

Nya material som det sker forskning kring och som används allt mer är smarta, odlade och träbaserade material, berättade Christian Bergman från Material ConneXion Skövde, som även visade exempel från den senaste forskningen och teknikutvecklingen:

 • Smarta material kan till exempel med integrerad teknik mäta den mänskliga ergonomin.
 • Med hjälp av teknik som RFID-sensorer finns även möjlighet att till exempel spåra ett material genom dess livscykel.
 • Det finns textilier med inbyggd teknologi där man med hjälp av AR-glasögon kan få monteringsinstruktioner, tips på hur produkten ska vårdas för att leva längre med mera.
 • Genom att ta hjälp av generativ design räknar datorer ut den mest optimala strukturen för minsta materialåtgång med så tålig uppbyggnad som möjligt.
 • Forskning har genomförts på gamla textilier och tidningar som blir ny textil helt utan skadliga kemikalier och dessutom starkare än ny bomull.
Se till helheten

Material ConneXion Skövde får ofta frågan om det finns ett mer miljömässigt hållbart alternativ till material än vad ens företag använder idag.

-När vi får den frågan brukar vi bromsa upp lite och fråga varför man vill byta material, vad det är för produkt, vad det är för syfte med att byta och vad materialet ska ha för funktion. I något fall har vi hittat lösningar där vi kan skippa en komponent i produkten helt och hållet, vilket medfört flera positiva effekter. Det gäller att stanna upp och se till helheten.

Om du missade detta webbinarium finns möjlighet att se det igen genom att teckna medlemsskap på Circular Hub.

Teckna medlemsskap