Skip to content

Halmstad och Malmö – två kommuner som satsar på återbruk av möbler

AnvändningCirkulär ekonomi
Allt fler kommuner satsar på återbruk av möbler. Halmstad har just börjat sin resa och tecknat upphandlingsavtal med tre leverantörer för begagnade kontorsmöbler. I Malmö har arbetet med begagnade möbler pågått i tre år och nu är det dags för utvärdering.

23,6 miljoner kronor. Så mycket betalade Halmstads kommun för kontorsmöbler förra året. Nästan allt var nytillverkat. Men nu ska det bli ändring på det.

Kommunen har just tecknat upphandlingsavtal med tre leverantörer för begagnade kontorsinventarier.

I avtalen ingår bland annat möjligheten att sälja tillbaka de begagnade möblerna den dag det eventuellt blir aktuellt.

– Tidigare var vi ibland tvungna att kasta saker. Nu kan vi minska kostnaderna samtidigt som andra får möjlighet att köpa våra begagnade möbler. Det är bra för återbruket i stort att inventarierna cirkulerar, säger Alexandra Sandberg, hållbarhetsstrateg i Halmstads kommun.

Om ett år ska det nya upphandlingsavtalet utvärderas. Målsättningen är en hundraprocentig medvetenhet i organisationen om att man köper begagnat i första hand. Nytt i andra hand.

Sedan 2017 har Malmö stad arbetat inom projektet Circular Public Procurement för att utforska cirkulära möjligheter inom upphandling. Förra året tecknade staden upphandlingsavtal om att prioritera återbrukade möbler och relaterade tjänster så som uthyrning, reparation och re-design.

Nu har avtalen följts upp och utvärderats. Uppföljningen visar att avtalet använts flitigt, men att det finns områden som kan förbättras.

– Exempelvis kan vi bli bättre på att re-designa och uppgradera våra befintliga möbler. En kontorsstol kan hålla i hela tio år till om du byter ut patronen i mekaniken, men ofta hamnar de istället i källare eller dylikt på grund av skönhetsdefekter eller mindre skador, berättar ansvarig upphandlare Caroline Hultstrand.

Utvärderingen visar också att höj- och sänkbara skrivbord är en av de produkter som sparar mest koldioxidutsläpp på att behållas och uppdateras.

– De upphandlade leverantörerna kan utöver att reparera även designa om borden till annan stil eller storlek för att passa verksamhetens behov, förklarar Emma Börjesson, projektledare för Malmös arbete i Circular PP.

Läs mer på Malmö Stads hemsida.


Du måste godkänna