2021 apr 14, Hållbarhet för inredningsarkitekter och formgivare

Bredda och vässa dina kunskaper i gestaltning med stöd i miljöstrategisk kunskap. Då rustar du dig med kompetens som i allt högre grad efterfrågas av beställare och upphandlare.
Förvaltning av befintliga möbler och inredningar är allt oftare utgångspunkt vid upphandlingar av inredning. Men vad innebär cirkularitet för dig som inredningsarkitekt och formgivare? Hur kan helheten värnas i gestaltningen? Har du koll på vilka nya verktyg och mjukvaror finns till stöd för ditt arbete och vilka nya tjänster efterfrågas av beställare? Om du vill bredda och vässa dina kunskaper i gestaltning med stöd i miljöstrategisk kunskap är denna kurs, arrangerad av Sveriges Arkitekter i samarbete med Svensk Form, något för dig! Du rustar dig med kompetens som kommer efterfrågas av beställare och upphandlare i allt högre grad
Innehåll
Kursen sker under tre onsdagseftermiddagar i följd med start den 14 april följt av 21 april samt 28 april. Kursens syfte är att ge dig som kursdeltagare verktyg inom material, certifiering och miljömärkning med förankring i miljömässig hållbarhet. Kursen belyser med en bredd av föreläsare hur inredningsarkitekturen med sina produkter är del av en större helhet där förvaltningsperspektivet har en självklar plats. Ett genomgående tema är vikten av den medvetna gestaltningen i omställningen och att kunna resonera och kommunicera om miljömässiga konsekvenser av olika val. När: 14 apr 2021 – 28 apr 2021 kl. 13:00 – 17:00 Var: Digital (Zoom) Arrangör:Sveriges Arkitekter i samarbete med Svensk Form Kontaktperson: Eva MinouraTelefonnummerTel 08-505 577 46 E-post: eva.minoura@arkitekt.se Pris: 9 750 kr exkl. moms, max 25 deltagare
Ansökan
Skriv en kort motivering (max 100 ord) i fältet “Övriga upplysningar” längst ner i anmälningsformuläret. Motiveringen bedöms sedan av Sveriges Arkitekter och Svensk Form i samarbete. Sista ansökningsdag är den 17 mars och du får besked om du är antagen senast den 21 mars.
ANSÖK HÄR

Så här ser programmet ut, med reservation för ändringar:

Modul 1, onsdag 14 april
Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin Marika Strömberg, KTH Produktion och transportkedjor Björn Nordin, Svenskt trä LCA Life Cycle Assessment Maja Jakobsson, Miljögiraff
“Tema cirkularitet, upcycling, rekondition” Nedslag 4 röster (4 x 20 min) med efterföljande panel och gruppdiskussio
 • Robin Ljungar, Trämöbelföretagen TMF, Cirkularitet för producenten
 • Emma Rex, RISE, Framtida möbelflöden och cirkulära affärsmodeller
 • Daniel Svahn, Stocket, Återbrukandets design
 • Jenny Ekman, Sajkla

Modul 2, onsdag 21 april
Långsiktighet i en föränderlig värld Marika Strömberg, KTH Synergier formgivare + tillverkare Anna Gudmundsdottir, SPOK Samtida Produktion och Konsumtion Framtidens material (Ej klart vem) “Tema långsiktigt, hållbart”
Nedslag 3 röster (3×20 min) med efterföljande panel och gruppdiskussion
 • Emma Olbers, Hållbarhet som varumärke
 • Marie Louise Hellgren, Lilla snåland
 • Cilla Ramnek, inredningsarkitekt, Upcycling projekt

Modul 3, onsdag 28 april
Kvalitetsbegreppet Rasmus Regnlin, Boverket (även möbelsnickare) Upphandling och återbruk Torsten Hild, ordförande i Akademin för inredningsarkitektur “Tema upphandling och återbruk” Nedslag 3 röster (3×20 min) med efterföljande panel och gruppdiskussion
 • Ej klart vem, upphandlare
 • Kristin Östberg, Indicum, Hållbar interiör
 • Johan Söderkvist, IVL/Möbelfakta

Lärandemål
Efter genomförd kurs har du en fördjupad kunskap om:
 • Kvalitetsbegreppet i förhållande till miljömärkningar och certifieringar.
 • Miljöstrategiska materialval med hänsyn till transporter och livscykel.
 • Hur återbruk kan främjas inom ramen för upphandlingar med LOU.
 • Värdera och inventera befintliga möbler och produkter.
 • Att slå vakt om gestaltningen och helheten när nytt och befintligt ska samspela.
 • Nya tjänsteerbjudanden och affärer som möter samhällets behov i förändring.
Vem får gå?
Kursen är framtagen för medlemmar i Sveriges Arkitekter och Svensk Form. Kursen vänder sig till utövande inredningsarkitekter och formgivare med erfarenhet av att integrera hållbarhet i gestaltning och produktion. Kursen erbjuder fördjupad kunskap om hållbarhet i den cirkulära ekonomin och förutsätter därför viss erfarenhet av upphandlingsförfaranden och produktionsmetoder. Ett urval bland sökande till kursen görs utifrån sökprofil och erfarenhet för att skapa en bra balans i gruppen.
Upplägg
Kursen är heldigital och hålls i Zoom och hålls under tre halvdagar, klockan 13–17 med start den 14 april. Resterande tillfällen är den 21 och 28 april.