Gamla vepor blir trendiga påsar

Företaget WeReDo, med Anna-Karin Andersson och Marie Blid-Atterling i spetsen, har inriktat sin verksamhet på textilier som i vanliga fall kasseras. Efter att ha kommit över ett antal gamla vepor, bland annat från musikfestivalen Way Out West, som inte längre går att använda, görs nu shoppingpåsar av textilen.

I Sverige slänger eller skänker vi närmare 14 kilo textilier om året per person. I många fall kan det som skänks inte säljas vidare av mottagarorganisationerna. Affärsidén bakom WeReDo är att använda textilier som normalt sett skulle ha kasserats och göra något helt nytt av dem.

– Det finns mängder med textilier som har ett “utgångsdatum”, bland annat tryckta vepor med datum där användningsområdet är förbrukat när exempelvis ett evenemang är slut. Dessa kasserar vanligtvis, men vi fick frågan från Göteborg & Co om vi istället kunde göra något av deras använda vepor. Dessa syr vi nu shoppingpåsar av och skapar därigenom en ny produkt av uttjänt textil, säger Anna-Karin Andersson, en av grundarna till WeReDo.

I DO-tank Centers maskinpark finns bland annat ett skärbord som möjliggör för företag, såsom WeReDo, att både digitalisera sin mönsterkonstruktion och sedan tillskära produkten efter önskemål med hjälp av tekniker på plats. Miljön i DO-tank Center underlättar för nya cirkulära projekt att sjösättas, och uppmuntrar samtidigt andra att ta klivet från det linjära till det cirkulära.

DO-tank Center ingår i EU-projektet Circular Hub. Projektet finansieras främst av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.