Lorna Slater, Skottlands minister för cirkulär ekonomi.

Cradlenet: fem länder som kommit långt inom den cirkulära ekonomin

Sverige framställs ofta som ledande i klimat- och miljöfrågor men när det kommer till cirkulär ekonomi har vi mycket att lära av andra europeiska länder. Det visar en genomgång av Cradlenet.

Lorna Slater, Skottlands minister för cirkulär ekonomi.
Lorna Slater, Skottlands minister för cirkulär ekonomi.

Nederländerna framhålls ofta som ledande i världen när det gäller cirkulär ekonomi. Och landet har kommit långt. Enligt Circularity Gap Report är landet 24,5 procent cirkulärt – att jämföra med Sverige som bedöms vara 3,4 procent cirkulärt. Framgångsfaktorer är tydliga politiska målsättningar, dels om att landet ska vara helt cirkulärt 2050, dels ha halverat konsumtionen av jungfruliga råvaror till 2030. Det finns en implementeringsplan, en tidslinje för när olika åtgärder ska vara genomförda samt specifika färdplaner för fem sektorer.

Frankrike var tidigt ute med lagstiftning om cirkulär ekonomi. Redan 2015 kom ”Law for Energy Transition and Green Growth”. Landet har också skapat ett reparationsindex för elektronikprodukter och infört ett förbud mot att kassera osålda varor. Dessa ingår i lagen ”Law against waste and for a circular economy” som i sin tur är del av ett paket med fler än 50 åtgärder som ska förflytta landet mot cirkulära konsumtionsmodeller.

Även Finland brukar lyftas som ett föregångsland. Landet har beslutat om en cirkulär strategi och har utifrån denna tagit fram har ett strategiskt program med konkreta mål såsom att den cirkulära ekonomin ska utgöra grunden för landets ekonomi år 2035 och att förbrukningen av naturresurser samma år inte ska överstiga 2015 års nivåer.

I Irland ska en ny lag lägga grund för landets strävan bort från en ”take-make-waste”-ekonomi. Enligt lagen måste regeringen upprätta och regelbundet uppdatera en ambitiös nationell strategi för cirkulär ekonomi, bland annat vad gäller mål för återanvändning och reparation. Lagen ska också bidra till att främja tillvaratagandet av resurser och främja utvecklingen av hållbara produkter och affärsmodeller. Bland annat genom att motverka engångsartiklar och underlätta framväxten av marknader för återvunnet material.

Skottland har tagit ett steg vidare då man inrättat en minister med ansvar för grön kompetens, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, Lorna Slater. Visserligen handlar det om en junior ministerpost som inte ger en plats i regeringen. Det har dock inte hindrat Lona Slater från att driva igenom ett lagpaket som förbjuder destruktion av osålda varor och ett förbud mot engångsplast.

Cradlenet

 

nyhet publicerad i samarbete med Miljö Online