Ny webbplats ska samordna kunskap inom cirkulär ekonomi

Den 12 april 2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Meningen med delegationen är att den ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, använda dem flera gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön.

Omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi är något som länge varit en snackis, men på senare tid har växlats upp och blivit mer regel än undantag. Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ i arbetet som rapporterar till Tillväxtverket och som grundats på uppdrag från regeringen.

Delegationen ska utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi, där den nya hemsidan nu samlar och delar all möjlig kunskap inom området för aktörer att ta del av.

Länk till den nya webbplatsen

Läs mer om regeringsuppdraget