Skip to content

Stöd för upphandling av cirkulär inredning

Projektbrief 1.0 – Inredningsprojekt i en cirkulär ekonomi är framtagen för att för att stöda projekt att uppnå en högre grad av cirkularitet i den miljö som ska skapas och arbeta i enighet med Agenda2030. Som projektägare, beställare eller projektledare finns möjlighet att påverka upphandlingen mot en cirkulär ekonomi och genom att följa denna projektbrief kommer projektets ambition inom cirkularitet att bli tydliggjord och förstärkt.

Ladda ner projektbrief 1.0 här

Kontakta oss för mer information om våra verktyg och mallar.


Du måste godkänna