2021 maj 11, Biolyftet – företagsutbildning om hållbara material: plast och textilprodukter

BioLyftet är en utbildning som riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.
Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter. Om utbildningen BioLyftet Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshopmoment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material. För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag är välkomna att delta. Här har alltså flera kollegor möjlighet att tillsammans att gå en hållbarhetsutbildning för att påbörja resan mot nya materialval. Datum och intresseanmälan Kursdagar: 11 maj, kl. 09.00-16.00, samt 25 maj 2021, kl. 09.00-15.15. Gör intresseanmälan till kursen senast den 4 maj. I god tid före utbildningen startar får du information om du fått plats på kursen. Deltagande i BioLyftet är kostnadsfritt. ANMÄL DIG HÄR