Sverige ställer om – regeringsbeslut bakom nationell strategi för cirkulär ekonomi

En viktig del i arbetet för ett fossilfritt Sverige är en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Genom att öka livslängden på befintliga material och använda dem mer effektivt minskar uttagen av nya råvaror och skyndar på omställningen till det klimatneutrala och cirkulära.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Miljödepartementet och Näringsdepartementet