Så kan du mäta din cirkularitet

Hur mäter man hur cirkulära ens produkter är, eller går det till och med att mäta hur cirkulär en hel verksamhet är? Under webbinariet – Cirkulära mätetal fick deltagarna mer kunskap kring vilka mätetal som kommer att bli viktiga för att styra ett företag i en cirkulär ekonomi.

Talare från tre olika företag presenterade sina erfarenheter och fakta kring hur man kan mäta sin cirkularitet. Robert Boyer från RISE, Maja Jacobsson från Miljögiraff och Johanna Ljungberg från Kinnarps Gruop.

Tre dimensioner

Robert Boyer från RISE tipsade om att mäta sin cirkularitet utifrån tre dimensioner; recirculation, endurance och utilization, för att sedan välja den som fungerar bäst för din verksamhet.

C-måttet

Ett mått som RISE varit med och tagit fram är C-måttet.  Måttet tar hänsyn till hur stor andel av en produkt som består av material som cirkulerat och alltså använts tidigare och hör till området recirculation. Det väger också in värdet på det material som återanvänds i produkten vilket gör att till exempel återanvänd koppar ger ett betydligt högre cirkularitetsvärde än exempelvis samma mängd återanvänt träspån. C-måttet mäter inte användning eller hur länge en produkt lever. Läs mer om C-måttet och beräkningar för möbler från Cirkulära Möbelflödens utbildningsmaterial.
Så här räknas måttet ut:

Mät produktutveckling, affärsmodell eller affärsidé

Maja Jacobsson från Miljögiraff pratade om att mäta klimatpåverkan för att driva hållbara affärer. En rekommendation är att mäta ur tre perspektiv; produktutveckling, affärsmodell eller affärsidé.

Produktutveckling: Om vi ska mäta klimatpåverkan på möbler görs det genom det internationella EPD systemet som grundas på livscykelanalyser, miljöproduktdeklaration, allmänna programinstruktioner och produktkategoriregler. Dessa mäts i deklarerad enhet, GWP (global warming potential), per produkt – klimatpåverkan per produkt. Som hjälp för att mäta dessa värden finns bland annat Ecodesignstudio.
Läs mer om EcoDesignStudio

Affärsmodell: Här mäts klimatpåverkan per funktion (GWP/funktion). Om till exempel en stol återbrukas under en 20-årsperiod halveras den totala klimatpåverkan.

Affärsidé: Mäter GWP/krona. Ett exempel är att t ex sälja en möbel som tjänst, då går klimatpåverkan, i jämförelse med en linjär affärsidé, ner från 0,0662 kr/CO2 till 0,00287 kr/CO2.

– En utveckling behöver ske inom framförallt produktutveckling, cirkulära affärsmodeller, nya affärsidéer och vi behöver få in fossilfri energi i systemet. Ur ett livscykelperspektiv, med tanke på de faser en produkt går igenom vid tillverkning, är det materialhanteringen och energin i produktionen som har störst påverkan på klimatet, uppemot 80%, avslutae Maja Jacobsson.

ME-måttet mäter värdet på en produkt över tid

Johanna Ljungberg från Kinnarps berättade om hur de testat ett ME-mått som mäter hur en produkt behåller värdet över tid. Måttet visar sambandet mellan kostnaden för att hålla värdet på produkten så högt som möjligt under en viss tidsperiod delat med värdet på själva produkten. Det handlar om värdebevarande över tid, vad det kostar i underhåll eller renovering eller uppdatering för att hålla värdet på en produkt så högt som möjligt. ME-måttet är särskilt lämpat för till exempel hyresmodeller.

Aspekter som spelar roll i den här beräkningen är:

  • Den förväntade livslängden på produkten.
  • Hur lätt det är att byta delar och vilka delar som är lätta att byta.
  • Hur tidskrävande en uppdatering av en produkt är.
  • Hur mycket livslängden på produkten ökar genom en uppgradering.
  • Trendkänslighet är också viktig, så inte produkten tappar i värde.
The Better Effect Index

Kinnarps har även utvecklat The Better Effect Index som är ett hållbarhetsbetyg för produkter där tre indikatorer visar hur hållbara de är: möjligheten att reparera eller återbruka produkten,  hur mycket av materialet som är återvunnet respektive återvinningsbart. Måttet mäter varje produkt inom sex olika områden: Råvaror och resurser,

Att inkludera C-måttet i sina kunders produktkatalog är ett tips som Kinnarps provat, för att se hur kommunikation runt cirkularitet påverkar köpbeslutet.

Se våra webbinarier i efterhand

Under hösten har Circular Hub sänt flera spännande webbinarier med temat cirkulär ekonomi. Denna sändning om cirkulära mätetal och alla de andra kan du se igen genom att teckna ett kostnadsfritt medlemskap i Circular Hub. Teckna medlemsskap