Ord och definitioner i cirkulär ekonomi viktigare än vi tror

Avfall eller resurs? Begagnad eller vintage? Produkt eller tjänst? Samma betydelse, men samtidigt kanske ändå inte. Hur vi använder värdeladdade ord och definitioner när vi ska standardisera cirkulär ekonomi är något som Mattias Lindahl funderat mycket över.

Mattias Lindahl, programchef för Mistra REES. Foto: Linköpings universitet.

Ett standardiseringsarbete för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi pågår på både nationell och internationell nivå. Professor Mattias Lindahl är ordförande för den svenska arbetsgruppen.

En del i hans arbete är att definiera begreppet cirkulär ekonomi. Något som är väldigt viktigt. För att underlätta kommunikationen mellan olika aktörer och för att skapa förutsättningar för internationella samarbeten och gemensamma arbetssätt.

– Många gånger använder vi begrepp utan att reflektera över innebörden, eller hur andra kan tolka innebörden, säger Mattias Lindahl. Inom ISO-arbetet blir det centralt att skapa en gemensam förståelse för vad vi menar.

Personligen gillar Mattias Lindahl inte begreppet cirkulär ekonomi överhuvudtaget.

– Problemet är att många tänker på cirkulär ekonomi som en klocka fast det egentligen handlar om att skapa resurssmarta och resurseffektiva lösningar. Vi ska inte ”cirkulera” eller ”ta tillbaka” resurser utan skicka dem vidare in i framtiden och säkerställa deras kvalitet och värde för lång tid framöver.

Mattias Lindahl ser en risk med att använda begrepp som låser fast oss i ett visst tankemönster och beteende. Ord och definitioner har stor betydelse och begrepp kan påverka i olika riktningar. Det gäller då inte bara sådant som innovationsprocesser och affärsmodeller utan också beteenden.

Sedan finns det, konstaterar Lindahl, också legala aspekter som sätter käppar i hjulet för ett mer resurseffektivt samhälle.

– Bland annat köplagen gynnar konsumentbaserad traditionell produktförsäljning. Om vi ska fokusera på funktioner och tjänster istället för produkter behöver detta regleras på ett bra sätt – hur kan leverantörer som erbjuder en tjänst belåna tillgångar, vilka rättigheter till access har kunden. Det behöver studeras än mer framöver.

Läs mer hos Mistra