Skip to content

17 exempel på hållbar upphandling lyfts i ny nordisk rapport

Användning

Hållbar upphandling är ett effektivt sätt för offentliga verksamheter att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Det menar Nordiska ministerrådet som i en rapport med hjälp av 17 konkreta exempel visar hur det kan gå till.

Enligt Nordiska Rådet finns det många missuppfattningar och myter om hållbar offentlig upphandling, som att den skulle vara mer komplicerad och dyrare. Men enligt rapporten stämmer inte det. Tvärtom kan hållbar upphandling ge fördelar.

Genom att den hållbara upphandlingen är mer långsiktig och sätter mindre fokus på kortsiktiga vinster, leder den ofta till ett bättre resultat.

I OECD-länderna går 6,5 biljoner euro per år till offentlig upphandling.

– Satsar vi en del av den summan på hållbar upphandling innebär det att vi tar ett stort steg för att nå de globala hållbarhetsmålen och för att få en bättre värld för alla, säger Thomas Blomqvist, som är ordförande för de nordiska samarbetsministrarna under 2021.

Och det saknas inte exempel. I rapporten lyfts 17 upphandlingar som genomförts i de nordiska länderna fram. Ett exempel är en skola som byggs med lokala material och lokal arbetskraft. Det gör den inte enbart till en bra skola för att den byggs, utan även på grund av hur den byggs, slår rapportförfattarna fast.

Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals

Methodology for mapping Sustainable Public Procurement and the Sustainable Development Goals


Du måste godkänna