Skip to content

Framtidens hållbara produktion

Cirkulär ekonomi
Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, höll under produktionstekniska dagen på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde en presentation om framtidens hållbara produktion.

Robin tar i sin presentation upp vilka utmaningar som finns för en hållbar produktion och vilka möjligheter som finns med modern teknik för att överbrygga dessa utmaningar.

Sex områden som bidrar till Agenda 2030
Robin inleder med att prata kring Agenda 2030 och hur vi kan ha den som hjälp för att strukturera upp och målsätta vårt hållbarhetsarbete. I den finns en komplett vägplan med formulerade globala hållbarhetsmål för allt vi företar oss i samhället och näringslivet. TMF har identifierat sex områden där trä- och möbelbranschen har stor påverkan och möjlighet att bidra;

  • Minska bruket av besvärliga kemikalier
  • Säkerställa ansvarsfullt skogsbruk
  • Jobba med socialt ansvarstagande och leverantörskedjan
  • Minska råvaruuttag
  • Minska avfallsgenerering
  • Minska utsläpp av växthusgaser

Cirkulär ekonomi och ny teknik gör Svensk industri konkurrenskraftig
Robin fortsätter förklara att ett av de viktigaste verktygen för att uppfylla hållbarhetsmålen och jobba långsiktigt med klimatet är cirkulär ekonomi. Det i kombination med nyttjande av ny teknik gör svenska bolag mer konkurrenskraftiga.

— I Sverige har vi ett betydligt högre löneläge än de flesta andra länder. Inom EU finns också stöd till företag med mer stöd till vissa regioner där företag får stora konkurrensfördelar, så det blir en stor utmaning för svenska företag.  Här kan vi aldrig konkurrera med priset utan måste alltid utveckla erbjudandet baserat på andra faktorer som miljö, hållbarhet, cirkularitet, service, kvalitet, design, ergonomi, teknikutveckling, prestanda, energieffektivitet, ansvar och schyssta villkor. Vi kan erbjuda det mest kostnadseffektiva erbjudandet baserat på dessa faktorer och här kommer den nya tekniken spela en viktig roll för att utveckla tillverkningsindustrin för att bli mer effektiv, mer specialiserad, mer kundspecifik, cirkulär och fortsatt konkurrenskraftig, säger Robin Ljungar.

EU-kommissionens plan för omställning
Robin berättar om EU-kommissionens plan för att ställa om tillverkningsindustrin från en linjär logik till cirkulär ekonomi. EU-kommissionen vill driva igenom 35 omfattande åtgärder fördelat på sju olika områden, det ska vara klart 2023. Kommissionen menar att hållbarhet och hållbara produkter ska bli norm inom Unionen. Man vill mana fram en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi genom lagstiftning. De vill införa ett eco-designdirektiv för alla produkter, och införa produktpass, vilket ställer stora krav på datainsamling.
LÄS OM EU-KOMMISSIONENS PLAN

Cirkulära produkter och tjänster
I tillverkningsindustrins omställning mot en mer cirkulär logik kommer återtillverkningen spela en viktig roll, säger Robin.

— Företag behöver redan i designstadiet ta höjd för att produkterna är cirkulära, kemikaliefattiga och kopplas samman med tjänster. Då får vi ett attraktivt cirkulärt kunderbjudande som på allvar utmanar den linjära ekonomins produkter. För att kunna genomföra detta kommer digitalisering, automation, robotisering och AI att spela stor roll. Målet är att produktionen får kortare omställningstider, kortare ledtider, färre fel, mer flexibilitet och minimal programmering. Tillverkningsprocesserna kommer utvecklas mot att de enskilda maskinerna och tillverkningssajterna kommunicerar med varandra och gränssnittet mot kund öppnas upp med mer skräddarsydda och kundanpassade lösningar. Lösningar som produceras där det är allra mest lönsamt. Den moderna produktionstekniken är ett måste för svensk industri för att försvara och stärka konkurrenskraften, avslutar Robin.

Produktionstekniska dagen spelades in. Logga in genom att ange din mejladress, sedan kan du enkelt klicka på just den presentation du vill se.
SE PRODUKTIONSTEKNISKA DAGEN


Produktionstekniska dagen arrangeras sedan mer än 10 år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. Dagen riktar sig till personer som arbetar inom området produktionsteknik och målet med dagen är att deltagarna ska få ta del av den senaste forskningen inom området, kolla på ny teknik och höra inspirerande föreläsningar


Du måste godkänna