Händelserikt år för CircularHub

När projektledarna Erik Valvring på Science Park Borås och Cecilia Karlsson på IDC West Sweden i Skövde summerar året blir listan lång av händelser som Circular Hub varit inblandad i, alltifrån strategiska workshops inom det cirkulära, hackatons, företag och ett ministerbesök. Tusentals människor har medverkat i aktiviteter under året.

Plattformen Circular Hub har växlat upp ett stort antal initiativ och möjliggjort för företag att medverka i många aktiviteter. Ett exempel är att Circular Hub bidragit i den trendrapport som tagits fram och sammanställts av Kairos Future. Rapporten redogör för sex konsumentgrupper som driver på utvecklingen mot mer hållbara livsstilar och hållbar konsumtion, och som nu används i allt fler sammanhang. Se gärna filmen. Rapporten finns att läsa på VGR:s webbplats.

En annan aktivitet som fått stor uppmärksamhet är rörelsen Fact Movement från projektet Re:Textile och som har haft sina träffar och aktiviteter i Do-tank Center. Circular Hub höll i workshoppen i samband med sluteventet i höstas där företag kopplades ihop med de 10 influencers (factivister) som i utmaningen har haft köpstopp i 6 månader.

Circular Hub har också genomfört en branschöverskridande workshop för VGR vilket är ett exempel på en strategisk aktivitet där erfarenheter inom cirkulär ekonomi delades mellan branscherna: textil, fordon och möbler. En aktivitet som nu har lett till en förstudie som RISE ansvarar för och där Circular Hub är med.

– Samtliga dessa aktiviteter har fortsättningar under 2020, säger Erik Valvring och menar att nästa år blir året då plattformen Circular Hub kommer att växla upp än mer och bli aktivare i sin kommunikation av erfarenheter i projektet. Mer om detta i kommande nyheter.

Cecilia Kalsson och Erik Valvring projektleder CircularHub

Samverkansprojekt
Circular Hub drivs som ett samverkansprojekt mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde. När Cecilia Karlsson på IDC West Sweden sammanfattar året från sitt perspektiv lyfter hon fram att:

– Under året har vi satt igång en seminarieserie där fokus har varit att sprida goda exempel, forskning och att få ta del av kundperspektivet. På eventet ”Att marknadsföra hållbarhet” deltog White arkitekter, Houdini och Smartr i en givande dag som ledde till att öppna dörrar till nya samarbeten.
I samarbete med ADA genomförde vi ett fullsatt event om att ”Designa cirkulärt” med Swedese, Sculptur, Marie-Louise Hellgren, Sajkla och RISE som kunskapsbärare och inspiratörer, säger hon.


Josefine Wikholm, processledare och arkitekt på White Arkitekter berättade hur de jobbar med de globala målen under en inspirationsdag i september på Inredia i Tibro, då CircularHub spred kunskap kring hur en marknadsför sitt miljömässiga hållbarhetsarbete
på bästa sätt.

Seminarieserien fortsätter under 2020 med teman som att inreda cirkulärt, att upphandla cirkulärt och cirkulära affärsmodeller.

– Vi vill förenkla för företag att se sin cirkulära potential och har därför skapat ett enkelt verktyg vi kallar CiSAT där en möbelproducent svarar på några frågor och får hjälp till vilka steg de kan ta mot att bli mer cirkulära. Att se fram mot 2020 är ett ecodesignverktyg som vi skräddarsyr för möbel och inredningsbranschen och som blir till hjälp i produktutvecklingsprocessen och som ett stöd till miljöcertifieringar där möjligheter till att mäta co2 finns, fortsätter Cecilia Karlsson.

Circular hub använder hackatons som metod för cirkulär omställning. Här i Do-tank Center under ett hackaton i oktober där bland annat en brudklänning skapades.

Circular Hub har också samverkat med ASSAR industrial Innovation Arena och projekt DMO2.0 när vi genomförde ett event inriktat på cirkulär ekonomi där företagare och kommuner möttes. Tobias Jansson från Circular Economy och Material Connexcion pratade trender och höll i workshops.

– Vi har pratat cirkulär ekonomi på Hifabs populära lunchföreläsning i Göteborg där vi pratade om ämnet tillsammans med Modesty Concept och på Inredia Talks i Tibro. Vi inspirerade kommande projektkoordinatorer på Hantverksakademin i Tibro om vad cirkulär ekonomi är och vad det betyder. Tillsammans med Sajkla deltog vi på Offeccts underleverantörsdag och inspirerade till nya tankar genom en workshop, berättar Cecilia Karlsson.

Textilt hackaton
Circular Hub har också använt hackatons som metod under året och medverkat i ett hackaton 16-17 oktober från Circular Textile Initiative och re:textile där nya koncept från vanliga returfraktioner till bland annat Röda korset var bas för ”hackandet”. Hack-the-city 2.0 var ett annat, som därefter gått in i en ny fas där Borås Stad utvecklar ett helt nytt parkkoncept med inbyggda hållbarhetsaspekter.

– Vi har också haft många företagsbesök i vår innovationsmiljö Do-tank Center, alltifrån föreläsningar till konkreta projekt. Ett antal tusen människor har passerat Do-tank Center under året med rekord i oktober med över tusen människor på olika event under en månad. Och vi har haft ministrar på besök, berättar Erik Valvring och syftar bland annat på när dåvarande handelsminister och numera utrikesminister Ann Linde besökte Do-tank under en eftermiddag i våras för att uppdatera sig om projekten och arbetet.

Utrikesminister Ann Linde besökte Do-tank i våras. Här flankerad av Magnus Kroon till vänster och Erik Valvring till höger.

Samarbetet med TEKO (Sveriges Textil och Modeföretag) har också varit tydligt under året med bland annat ett uppskattat årsmöte i oktober med många textilföretag inbjudna samt aktiviteter i den utrustning som TEKO varit med och finansierat.

Under 2019 hölls även en stor workshop som samlade upphandlare av textilier i kommuner för att se hur de kan bli bättre att upphandla hållbart och cirkulärt. Vidare har Svensk ull fått inspiration om hur ull kan tillverkas i Sverige på ett hållbart sätt. Ett arbete där Circular Hub nu är med och hjälper till att ta fram affärsmodeller. Textilhögskolans hållbarhetsgrupp har gjort ett antal hållbarhetsevent under året med allt från swapping till ett reparationsmanifesterande under Black Friday i november.

Circular Hub har dessutom utbildat ett antal växande entreprenörer i cirkulär ekonomi i samband med nätverket Curamus i Borås samt medverkat i miljöbrons event Booster med genomlysning av företag med studenter utifrån cirkulär ekonomi i företag.

– Circular Hub har också varit en viktig del för att få eventen inom regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 att realiseras och där vi har bidragit med kompetens från vårt labb och byggandet av utställningen exposé. Det har som sagt varit ett händelserikt år där vi har tagit viktiga kliv i omställningsarbetet. Nu blickar vi framåt mot 2020 och tar arbetet med den cirkulära ekonomin till nästa nivå, avslutar Erik Valvring och Cecilia Karlsson.

Axplock av ytterligare företagssamarbeten under 2019
Guringo
är entreprenörer som skapar nedbrytningsbara kläder. CircularHub har spelat en viktig roll vid framtagandet
Volvo samarbetar med Textilhögskolan för att förnya och skapa en hållbar miljö i lastbilshytter. Aktiviteter har genomförst under året i hytt som finns i Do-tank.
Craft har medverkat både i handelslabbet i Do-tank Center och i andra aktiviteter
Xv Production har som systudio haft en nyckelroll i allt från hackaton till prototypande och har nu blivit underleverantör till Gina Tricot.
Gina Tricot har medverkat bl.a. på textile&Fashion 2030 och eventet Big Do
En workshop hölls ihop med MQ i projektet för att utröna MQ:s tankar kring cirkulära affärsmodeller.