2021 dec 1, Slutseminarium: Conditional Design

Vad krävs för att vi ska kunna designa och producera helt cirkulära produkter? Välkommen att ta del av lärdomar från projektet Conditional Design som, med utgångspunkt i forskning inom re:textile, undersökt just förutsättningarna för cirkulär design. Vi bjuder på inspiration, goda exempel och panelsamtal om framtidens cirkulära produkter och affärsmodeller. Se programmet i sin helhet. Datum: 1 december Tid: 09:00-12:00 Plats: DO-tank Center, Skaraborgsvägen 3, Borås alternativt digitalt via Zoom Anmäl dig här.   Har du några frågor kring eventet? Kontakta Ellen Flybäck.
Conditional Design startade i mars 2020 med syftet att koppla samman cirkulära designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Målsättningen inom projektet är att applicera de cirkulära designprinciperna på deltagande verksamheters produkter, ta fram goda exempel samt underlag för utvärdering. En viktig del är också att skapa en förståelse och underlag för verksamheter att kunna presentera för sina ledningsgrupper för att skapa ett intresse i att investera i cirkulära affärsmodeller. Läs mer om projektet här.