Skip to content

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för möbler

Cirkulär ekonomiMöbelUpphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett utkast på nya hållbarhetskriterier för möbler. Förslaget gör det enklare att vid upphandling av möbler ställa krav som främjar ökad cirkularitet.

Lämna dina synpunkter
Det är öppet för alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av möbler att lämna synpunkter senast den 6 september. Berörda av offentlig upphandling av möbler innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

LÄMNA DINA SYNPUNKTER HÄR

Ökade förutsättningar för cirkulär användning
– Vårt förslag på nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla möbler som producerats på ett sätt som minskar påverkan på miljön vid produktionen. Kriterierna ger också ökade förutsättningar för cirkulär användning av möbler genom krav på ingående kemiska ämnen samt krav som ger möbler som håller länge och går att reparera, säger Joakim Thornéus, hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

De kriterier som finns som förslag är följande:

 • Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion
 • Krav på möbelns kvalitet, funktion och säkerhet
 • Märkning för identifikation av möbeln
 • Utformning som möjliggör reparation
 • Bruks- och skötselanvisningar
 • Möbelgaranti och reservdelar
 • Märkning av plastdelar
 • Möbelns klimatpåverkan
 • Begränsning av särskilt farliga ämnen
 • Ytbehandling av trä, plast och/eller metall
 • Flamskyddsmedel
 • Lim som används vid tillverkning av möbler
 • Plasters innehåll
 • Stoppningsmaterial
 • Formaldehyd i träbaserade skivor
 • Färgämnen i möbeltextil
 • Formaldehyd i möbeltextil
 • Antimikrobiell funktion
 • Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner
 • Hållbara leveranskedjor

Du måste godkänna