2022 maj 24, Cirkulära arbetskläder – workshop

Klimatlöfte 9 – vi möjliggör cirkulära arbetskläder

Vid vår workshop inom Kommunernas klimatlöfte i februari såg vi ett behov av kartläggning och analys av nuläget för att hitta möjligheter framåt. Inom ramen för Klimat 2030 och Cirkulär kommun bjuder vi nu in till tre tillfällen där vi kartlägger, analyserar och delar erfarenheter. Den 24 maj träffas vi för det andra tillfället. På grund av för få anmälningar till det tidigare datumet (5 maj) har vi valt att skjuta på träffen och undersöka intresset för att ses fysiskt respektive digitalt. Vi vet därför i dagsläget inte om vi kommer att ses i DO-tank Center i Textile Fashion Center, Borås eller digitalt via Zoom. Även tiderna för träffen kan komma att justeras. Upplägget för träffen är en workshop där vi analyserar kartläggningen med ett cirkulärt fokus. Målet med workshopen är att hitta åtgärder och aktiviteter som kan möjliggöra cirkulära arbetskläder. Programmet innehåller inspirationsföreläsning, workshop och om vi ses fystiskt en rundvandring i DO-tank Center och Smart Textiles Showroom. Vid fysisk träff bjuder vi på frukost och lunch. Målgrupp: Kommuner inom Västra Götalandsregionen som antagit Klimatlöfte 9 – vi möjliggör cirkulära arbetskläder, men självklart välkomnar vi även andra kommuner som är intresserade och vill arbeta med frågan. Relevanta funktioner: miljö/hållbarhetsstrateger, inköpsfunktioner, upphandlare och verksamhetsutvecklare/utredare etc. Vi ser gärna att flera funktioner från samma kommun deltar för att hitta gemensamma lösningar under workshopen. Kommande tillfällen: Hösten 2022: Under hösten följer vi upp arbete. Mer information kommer. ANMÄL DIG HÄR