Skip to content

Conditional Design

– designprinciper för hållbara cirkulära flöden och affärsmodeller

Projektet syftar till att koppla samman designprinciper med hållbara cirkulära affärsmodeller. Genom att utveckla delprojekt skapar deltagare nya designstrategier som har ett cirkulärt fokus.

Målet inom delprojekten är att utveckla nya prototyper som utgår från olika cirkulära design strategier. Det kommer också innebära förslag på styrsystem och nyckeltal genom en Feasability studie kopplat till designvalen och förslag på nya affärsmodeller som baseras på cirkulära flöden, inom mode och offentlig sektor.

Projektet arbetar också aktivt med omvärldsbevakning av teknik som stödjer conditional design och förslag på teknik- och materialutveckling inom ämnet. Material som utvecklas under projektets gång kommer att paketeras och spridas för kommunikation.

 

Effekter som projektet kommer att bidra till är:

  • Bidra till hållbart materialutnyttjande över produkters livscykler
  • Bidra till att frikoppla tillväxt från materialuttag
  • Minska materialintensiteten i samhället
  • Få fler företag inom textil- och modebranschen att utveckla en hållbar design- och materialstrategi
  • Fler affärsmodeller och företag med grund i cirkulär ekonomi.
  • Ökade affärsmöjligheter för dessa företag och organisationer.
  • Ökad sysselsättning, både kopplat till originalproduktion som till reparera- och uppgraderings-produktion och
  • tjänster.
  • Nya underlag för offentlig upphandling.

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer