2021 jan 27, Regler och policys – nätverksträff Cirkulär kommun

Cirkulär kommun är ett västsvenskt nätverk som syftar till att kompetensutveckla och skapa förutsättningar för cirkulära flöden inom möbler, textil och arbetskläder. Under uppstartsträffen den 24 november röstades riktlinjer och policys fram som den främsta möjliggöraren för att skapa mer cirkulära flöden. Vi kommer därför inleda den första träffen med detta tema. 11 februari 9:00 – 11:30 Digitalt via Zoom

AGENDA 8:40 Zoom-rummet öppnar och ni har möjlighet att logga in och testa teknik

9:00 Inledning följt av externa talare

  • Basinredning inom förskolan och ramavtal för återbruk och rekonditionering Emma Börjesson, projektledare Miljöförvaltningen Malmö Stad Berättar om hur förskoleförvaltningen har tagit framriktlinjer för basinredning och hur de genom ett ramavtal för återbruk och rekonditionering av möbler skapat ökade möjligheter för att cirkulära möbler inom Malmö Stad.
  • Organisation, ansvar och ekonomi för att hantera cirkulärflöden Magnus Sandberg, Senior projektledare och Erik Gunnarson, Controller Regionservice Västra Götalands Regionen presenterar ett nytt förslag som tagits fram inom VGR för att möjliggöra cirkulära möbelflöden.
  • Skaraborgs offentliga inredningsupphandlings AB Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling vid Skaraborgs kommunalförbund, kommer att presentera förslag på hur kommunerna kan samverka kring att upphandla möbler i syfte att få till stånd cirkulära möbelflöden, högre kvalitet och mindre kostnader.

10:15 Workshop

Under workshopen kommer vi arbeta i mindre grupper där ni har möjlighet att välja om ni vill diskutera möbler eller arbetskläder/textil. Vi kommer att diskutera riktlinjer och policys utifrån nedan områden:

– Organisation – Anskaffning – Innehav – Avskaffning

11:15 Avslut och summering


Om du har några frågor, kontakta oss

Anmäl dig här!