2021 dec 1, Teknikworkshop: Flexibla produktionssystem för ökad konkurrenskraft

Öka din konkurrenskraft genom ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. För att förbli konkurrenskraftiga måste industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans.
Via Produktion2030 arrangerar Circular Hub i regional samverkan med IDC West Sweden AB och ASSAR en distansworkshop för alla små och medelstora företag med fokus på automatisk materialhantering. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den. När: onsdag 1 december 09:00 – 12:00, 2021 Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen Anmälan: Senast 24 november 2021 För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Obs! Begränsat antal platser. BOKA DIN PLATS Motiv att anmäla sig till Teknikworkshop Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter i korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material- och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen. Forskningsprojektet inom P2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly, Chalmers / RISE IVF) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Därför krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp och lager till slutmontering och leverans. Strategisk plan för beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan de olika avdelningarna. Lösningen för detta kan bestå av: – Dynamiska produktionssystem, lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter genom att välja olika grad av automatisering i de fyra områdena; lager, kittplockning, transport och slutmontering. – Digitaliserad information i produktions- och materialkedjan för effektivisering av processerna. – Fysisk automation med hjälp av modern teknik; mobila lättviktsrobotar och arbetsplatser med kollaborativa robotar. Workshopen vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet. Agenda 09.00 Incheckning. 09.05 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare. 09.20 Introduktion av AKTA-projektet – Presentationsrunda per företag och deras verksamhet – Resultat från AKTA-projektet – Diskussion i grupp (per företag): Hur kan resultaten användas i det egna företaget – Presentation av resultatet av diskussionerna samt diskussion i hela gruppen – Företagen presenterar sina nästa steg 11.45 Summering och reflektioner. 12.00 Avslutning. ÖPPNA PDF MED MER INFORMATION
Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.