2022 Jun 20, Skrivarstuga med fokus på krav i upphandling av cirkulära möbler

Hållbar upphandling som verktyg Klimat 2030 – kommunernas klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler

Välkommen till skrivarstuga med fokus på Klimat 2030-satsningen kommunernas klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler. Vi kommer dela med oss av handfasta tips på hur ni kan tillämpa löftet i era upphandlingar och arbeta med konkreta exempel tillsammans med sakkunniga på plats och med möjlighet till erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Cirkulära möbler i upphandling kan röra sig om flera olika områden, exempelvis: • Hur kan vi upphandla så vi får in mer cirkulära inslag i inredningsprojekten? • Hur kravställer vi reparation/rekonditionering av möbler? • Hur upphandlar vi återbrukade möbler? • Hur kan vi upphandla IT- plattformar/delningssystem för möbler? Vad vill du att vi fokuserar på under skrivarstugan? Gå in på länken och ge oss ditt svar https://forms.office.com/r/8E6A64y3mt Preliminärt program 13.00 Handfasta tips om hållbar upphandling kopplat till klimatlöfte 10 13.45 Fika 14.00 Workshop Datum: måndag 20 juni, kl. 13.00-15.30 Plats: Göteborgsregionen, Anders personsgatan 8 416 64 Göteborg Målgrupp: Upphandlare, miljö/hållbarhetsstrateger, lokalplanerare och andra berörda professioner i Göteborgsregionens medlemskommuner som antagit Klimatlöfte 10. Vi välkomnar även andra kommuner som är intresserade och vill arbeta med frågan i mån av plats. Maxantal 3 personer per kommun. Anmälan: Anmäl dig genom att mejla Sarah Johnstone, sarah.johnstone@goteborgsregionen.se senast den 13 juni. Frågor: Sarah Johnstone eller Maja Wadstein, maja.wadstein@goteborgsregionen.se Varmt välkomna!