2020 dec 1, Externt event: Vägen mot klimatsmarta offentliga inköp

Offentliga inköp bidrar till närmare en fjärdedel av de svenska utsläppen av växthusgaser varje år. Enligt riksdagens etappmål för att minska Sveriges klimatpåverkan ska vi senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Det behöver alltså göras krafttag inom den offentliga affären om målet ska uppnås. Upphandling kan vara en motor för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle.
  Upphandlingsmyndihgeten bjuder in till webinarium som lyfter frågor om hur klimatsmarta offentliga inköp går till och vad som krävs av upphandlande organisationer och leverantörer för att de tillsammans ska kunna förverkliga riksdagens klimatmål. Lär mer och anmäl dig här.   Webinariet kopplar an till projektet Cirkulära Kommuner, där målet är att skapa en ökad förståelse för strategiskt genomtänkta cirkulära flöden och inköp i Västra Götalandsregionens kommuner. Läs mer om projektet och den första nätverksträffen.