2021 jun 3, Kraftsamling cirkulära affärsmodeller

Varmt välkommen att delta på uppstart av Kraftsamling cirkulära affärsmodeller inom Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. Vi ger en introduktion till området och förståelsen för hur arbetet med affärsmodeller kan innebära ett skifte och en uppväxling av många hållbarhetssatsningar i Västra Götaland. Vi lyfter också fram goda exempel från olika branscher där cirkulära affärsmodeller haft betydelse. Arbetet med cirkulära affärsmodeller är en förutsättning för att skapa ett nytt synsätt i verksamheter där nya cirkulära flöden och material skapar långsiktig hållbarhet och lönsamhet. Läs mer om Västra Götalandsregionens kraftsamlingar här!

Agenda

9:00 – 9:10 Välkommen – teamet bakom Kraftsamling cirkulära affärsmodeller 9:10 – 9:20 Varför denna kraftsamling behövs – Västra Götalandsregionen 9:20 – 10:00 Varför kraftsamla inom cirkulära affärsmodeller – Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås och projektledare på Circular Hub, ger en introduktion av begrepp och hur kraftsamlingen förhåller sig till hållbarhet, cirkulär ekonomi och återvinning 10:00 – 10:05 Paus 10:05 – 10:45 Goda exempel – här ges goda exempel från olika branscher och områden som belyser betydelse och effekt av cirkulära affärsmodeller 10:45 – 11:00Nästa steg i kraftsamlingen Fler talare och mer information kommer inom kort!
Anmäl dig här!

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för våra långsiktiga prioriteringar. Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 – cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier – ska stärka vår samverkan och öka takten i utvecklingsarbetet. Läs mer om regional utvecklingsstrategi!