Cirkulär ekonomi – vad är det och varför ska en jobba med det?

Vad skiljer en linjär och en cirkulär ekonomi? Vad spelar det för roll? Varför vill man skapa mer cirkulära möbelflöden?

I vårt traditionella produktions- och konsumtionssystem blir resurser till avfall genom ett linjärt flöde av att extrahera resurser – producera – använda – slänga. I en cirkulär ekonomi eftersträvar man att hålla kvar material och värde i systemet, och minska mängden avfall, genom att återföra produkterna för ny användning i så snäva loopar som möjligt. Det kan till exempelvara genom återanvändning eller återtillverkning. För att detta ska bli möjligt och lönsamt behöver produkter designas för många liv, och nya affärsmodeller utvecklas som gör det smidigt och lönsamt för både kund och leverantör att behålla produkterna i användning

Varför ska jag som kund eller offentlig aktör anamma detta?

Som köpande organisation har ni möjlighet att stötta en hållbar utveckling genom att efterfråga cirkulära lösningar. Och det finns det många fördelar!

1. Reducera klimatpåverkan och resursanvändning
Det främsta målet med cirkulär ekonomi är att reducera miljöpåverkan av samhällets aktiviteter. Och cirkulära flöden kan göra stor skillnad här! I en studie har RISE räknat på klimatpåverkan av möbler och visat att cirkulära lösningar ofta har 20 till 40 % lägre miljöpåverkan än det linjära alternativet. Läs mer om beräkningen

2. Spara på pengarna
Genom att köpa nya möbler av högre kvalité, som är designade för enkel renovering och lång livslängd, köpa återbrukat eller hyra sparar man oftast på pengarna jämfört med om man hade köpt nytt. Du kanske får högre transport-, flytt- eller inredningskostnader men sammantaget brukar det ändå löna sig. För att räkna ut kostnaderna över hela livscykeln, och jämföra olika alternativ, finns ett verktyg för livscykelkostnadsberäkning framtaget.

3. Gör det snyggt
Att inreda cirkulärt kan innebära att man behöver investera mer i just inredningen så att nytt och återbrukat kan passa ihop. Eftersom man sparar på inköpspriset på varorna har man ofta råd att ta hjälp av professionella inredare som kan göra arbetsplatsen till en riktigt snygg, unik och trevlig plats att arbeta på.

4. Var stolta!
Det känns bra att arbeta på en arbetsplats som bidrar till samhällsomställningen mot ett mer hållbart samhälle. Studier visar att medarbetare ofta inte har något emot möbler som till exempel använts tidigare, så länge de är funktionella och fräscha. Tvärt om, kan en bra designad miljö baserad på återbrukade möbler leda till en extra stolthet och något man gärna visar upp och skryter med!

Varför är det viktigt med cirkulära möbelflöden?
Enbart i Sverige produceras det möbler för cirka 23 miljarder kronor om året, där ungefär en fjärdedel består av kontorsmöbler. Kontorsmöbler för cirka 6 miljarder kronor används sedan i några år; nöts, slits och börjar se lite omoderna ut. Sedan slängs de. Enbart produktionen av kontorsmöbler i Sverige beräknas bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter varje år! Det är lika mycket som 38 460 flygresor tur och retur till Thailand.

Minskar klimatpåverkan med 30%
Möbeltillverkningens klimatpåverkan och resursförbrukning kan minskas genom att använda cirkulära affärsmodeller. I en cirkulär affärsmodell slängs inte möbeln när den är sliten eller inte längre passar för organisationen, utan den renoveras, repareras och säljs därefter på nytt igen. I en beräkning som projektet gjort visar att det går att halvera resursförbrukningen och klimatpåverkan kan minska med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs!

Verktyg
LCC – verktyg: Life Cycle Cost – Livscykelkostnadsanalyser för kontorsmiljöer
LCC – verktyg: Upphandlingsmyndighetens LCC-verktyg


Detta är ett utdrag ur kapitel ett -cirkulär ekonomi, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet