Skip to content

Demomiljö – Camp X by Volvo Group

Goda exempelMöbel
Camp X by Volvo Group har skapats utifrån visionen om en annorlunda plats för givande möten mellan människor. Byggnaden som Camp X är beläget uppfördes 1952 för montering av tunga fordon och användes för produktion ända fram till början av 90-talet. Så här möts industrihistoria och dagens utveckling av hållbara transportlösningar.

Ambitionen är att skapa en plats som främjar förnyelse – en kombination av arv och innovation. Det första delprojektet har inneburit att den västra delen av byggnaden har renoverats för att skapa en innovativ area med plats för 600 personer och tillgängligt för externa samarbeten.

I mångt och mycket har stora delar av det exteriöra behållits, vilket också har varit ett krav för att bevara kulturhistoria. Lanterninerna har renoverats och de tjocka tegelväggarna har bevarats och behandlats varsamt för att vara en del av både exteriör och interiör. För den invändiga miljön har utgångspunkten varit tydlig hållbart, snabbt och låg kostnad.

 • Gamla utnötta arbetskläder från Volvos produktionsanläggning i Tuve hämtades upp, syddes om och användes som överdrag för sittdynor och till skopåsar för användning i Camp X.
 • 550 arbetsplatser på 11 0000 kvm skapades med i huvudsak återbrukade möbler, kontorsstolar, skrivbord och konferensmöbler.
 • Byggnaden är inrett för att verksamheten ska ha högre flexibilitet inför framtiden.

Lokalerna ska stärka visionen om Camp X som den innovativa mötesmiljön man vill verka i och återkomma till oavsett vilken yrkes- eller kunskapskultur man tillhör.

Vad har hänt inom demomiljön?

Inredningsprojektet påbörjades våren 2018 och avslutades med inflyttning i februari 2019. Med utgångspunkt att få ny användning för den gamla industrilokalen men ändå ha ett ben kvar i historien så låg tanken på återbrukade möbler inte långt bort och med en budget som var rätt så begränsad blev valet enkelt till slut.

Diskussioner påbörjades mellan Real Estate, inköpare, ledningsgrupper och styrgruppen som hade ansvaret  för hela projektet. FM-förvaltaren tog ansvaret för att driva delprojektet och lyckades med implementeringen av ett unikt kontor. Nyckeln var att välja möbler i samma färgskala som är enklare att hantera om man har olika varumärke i möbelsortimentet.

Utmaningar, lösningar och lärdomar som uppstått på vägen

Utmaningar

 • Att hitta möblerna som kan passa in utan att rubba på konceptet.
 • Säkerställa de olika funktionerna i rummet utan att ha alla kravspecifikationerna på plats (ingen möbelspec från arkitekter fanns tillgänglig för begagnade möbler)
 • Få fram 550 arbetsplatser i tid för den stora invigningen med representanter från koncernledning, regering och kungahus.
 • Våga testa nya vägar.

Lärdomar

 • Det krävs mer tid inför möbleringen.
 • Det är utmanande med begagnade möbler som är elektrifierade, ett antal av de höj- och sänkbara borden har fått problem med elektroniken och har behövt servas/bytas ut.
 • Det är viktigt att få in fler aktörer som vill/kan köpa och sälja återbrukade möbler.
 • Inventering av möbler i förvaltning är viktig för framtiden – så att det interna åter- bruket underlättas.
 • Det är också viktigt att prioritera möbler där det finns möjlighet att byta ut detaljer för att säkerställa en lång livslängd (ökad cirkularitet – ökat värde).
 • Det är viktigt att informera verksamheten om syfte och hållbarhetsvinsten samt att vara på tårna veckorna efter implementering för att justera och åtgärda brister. Det blir lätt ryktesspridning och oförskylld kritik mot nytänkande lösningar med hållbarhetsperspektiv om det uppstår problem.

Resultat

Den uppskattade minskningen av miljöpåverkan för de återbrukade möblerna jämfört med nyinköp blev av 500 bord + stolar: 88 000 kg Co2. Detta motsvarar en besparing av ungefär 35 resor Sverige-Thailand T/R i CO2-utsläpp. Utöver möbler så återanvändes tallrikar från ett gammalt kontor och användningen av engångsartiklar för kaffe, vatten och luncher skall var på en minimal nivå.


Detta är ett utdrag ur kapitel fem – Inreda cirkulärt, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna