Inkubatorn i Borås Ecxellens 2018-2019

Inkubatorn ska verka för skapandet av nya kunskapsintensiva företag och bidra till ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Målsättning är att varje år examinera 6 företag ur inkubatorns affärsutvecklingsprocess. Dessa företag skall ha potential att fem år senare omsätta minst 30 MSEK och ha minst 10 anställda.

 

Organisation:  INKUBATORN I BORÅS AB

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/inkubatorn-i-boras-ecxellens-2018-2019/

Kontakt: Markus Bredberg

Var: Västsverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: