2021 mar 18, Teknikworkshop: Cirkulär ekonomi

Hela världen går mot det cirkulära. Har ni tagit de första stegen? Vet ni var ni bör börja? Har ni cirkulära affärsmodeller eller produkter? Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Det här är några av de frågor vi kommer att adressera under dagen.
När: Torsdagen den 18 mars kl. 09:00 – 12:00 Var: Online, i Zoom För vem: Alla intresserade av hållbar utveckling inom områden som till exempel råvaror & inköp, produktion, resthantering eller marknad. Kostnadsfritt men kräver anmälan. Ingen förkunskap krävs, men det bra om du har kunskap och grundläggande förståelse av er produkt och dess livscykel.
Vad får jag med mig?
Under dagen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag. Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. För att få ut mesta möjliga av workshopen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Så boka gärna både dig och en kollega! Anmäl dig senaste den 12 mars via länken nedan. Boka din plats
Vad är Cirkulär ekonomi?
En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbar utveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning. En Cirkulär Ekonomi syftar till att ”stänga materialflödesslingan i hela det ekonomiska systemet via design- och affärsmodellstrategier för att minimera resursinmatning och avfall, utsläpp och energiförbrukning och också för att hålla produkter, komponenter och material i högsta nytta och värde alla tider”. I praktiken betyder cirkulär ekonomi att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att underlätta återvinning av det som blivit över. AGENDA 09.00 Incheckning. 09.10 Välkomna och presentationsrunda Introduktion av workshop. Presentation av deltagare och några Mentifrågor. Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel. 10.00 Paus 10:10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er? 10.25 Paus10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan har använt, vilka kommer du att använda? 11.00 Breakout 3: Förbättringspotential och sätt cirkulära mål. 11.35 Summering och reflektioner. Nästa steg. 12.00 Avslutning.

Workshopen arrangeras av IDC West Sweden AB i regional samverkan med ASSAR inom ramen för Produktion 2030.


Detta är en aktivitet som ligger inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.