Utbildning

1 inlägg

Fakta om förnybara och återvunna material

Företagsutbildningen BioLyftet ökar kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna material. Utbildningarna innehåller exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt begrepp och terminologi. BioLyftet har sammanställt allt material från sina presentationer och välkomnar till att ta del av det. Här nedan […]