Skip to content

Fakta om förnybara och återvunna material

Utbildning
Företagsutbildningen BioLyftet ökar kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna material. Utbildningarna innehåller exempel på hur hållbara material används i olika produkter, framtidsspaningar om vad som sker inom området samt begrepp och terminologi.

BioLyftet har sammanställt allt material från sina presentationer och välkomnar till att ta del av det. Här nedan hittar du samtliga presentationer. Tänk på att referera till BioInnovation vid användning. Materialet får inte användas i kommersiellt syfte. Läs mer om BioLyftet.

Inspirationsseminarium som bland annat handlar om
Omvärldsspaning
Vad är hållbara material?
Terminologi
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Inledning kursdag 1 & 2 som bland annat handlar om:
Biobaserade material: plast, textil, papper
Återvinningsbarhet och återvunna material
ÖPPNA PRESENTATION 1
ÖPPNA PRESENTATION 2
ÖPPNA WORKSHOP KURSDAG 1&2

Finansieringsmöjligheter som stöttar företag i sina innovationsinsatser.
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Återvunna material
Återvinning av papper och förpackningar, design för återvinning och papper och textil i en cirkulär ekonomi.
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Biobaserade material – Papper
Papper som alternativ, textillika papper, tekniska textilier – geotextil och agrotextil.
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Återvunna material – Textil
Tänkbara återvinningsflöden, textil till textil – mekanisk återvinning och tekniker under utveckling
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Biobaserade material – Textil
Biobaserade och förnyelsebara naturfibrer och framtida alternativ.
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Återvunna material – Plast
Att använda återvunnen plast, återvinningsbarhet och design för återvinning, mekanisk återvinning av plast och feedstock-återvinning.
ÖPPNA PRESENTATIONEN

Biobaserade material – Bioplast och biokomposit
Biobaserade plaster och biokompositer.
ÖPPNA PRESENTATIONEN


Initiativet till BioLyftet kommer från BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.


Du måste godkänna