Bioinnovation

2 inlägg

Hållbara svamptextiler: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall

Det finns en stor efterfrågan av hållbara textilier. Dessutom står brödavfall för en stor del av de svenska stormarknaders matavfall. Projektet ska demonstrera en hållbar strategi för återanvändning av brödavfall för produktion av nya textilier. Mål: Att återanvända brödavfall för odling av filamentösa svampar Att optimera industriellt etablerade tekniker för […]

NordicBio – Cirkulära Nordiska Biobaserade Nonwoven-produkter

Projektet har som huvudsyfte att utveckla och demonstrera en kostnadseffektiv kombination av bio- och cirkulärekonomiska materialflöden för Nonwoven-baserade produkter inom vården. Projektet vill behålla de unika egenskaperna (kostnad, användarvänlighet, renhet) som engångsprodukter besitter, men ändra resursbasen från fossilt till återvunnet och biobaserat. Projektdeltagare: RISE (Swerea IVF), SLL, Sporda Nonwoven,  Fiber-X, Cellcomb, Pure Waste Textile, VTT Technical […]