Projekt

2 inlägg

Connect Me

Projektets huvudsakliga syfte är att visa verkliga exempel på nya typer användarupplevelser genom uppkopplat mode, hur varumärken kan generera nya former av intäktskällor även efter försäljning, samt genom analys och kunskapsförmedling accelerera branschens utveckling mot en cirkulär, hållbar industri. Projektets mål är att ta modebranschen ett tydligt steg mot en […]

Hållbar Interiör – ny hållbarhetscertifiering för interiörer

Hållbar Interiör är den nya miljömärkningen som ska säkerställa kvalitét och hållbarhet i invändiga lokaprojekt. Syftet är att erbjuda ett verktyg som underlättar hållbara inköp av inredning och en certifiering som säkerställer att ett interiört projekt har skett på ett hållbart sätt. Hållbar Interiör (HI) är initierat av Indicum inredningsarkitekter […]