Connect Me

Projektets huvudsakliga syfte är att visa verkliga exempel på nya typer användarupplevelser genom uppkopplat mode, hur varumärken kan generera nya former av intäktskällor även efter försäljning, samt genom analys och kunskapsförmedling accelerera branschens utveckling mot en cirkulär, hållbar industri.

Projektets mål är att ta modebranschen ett tydligt steg mot en cirkulär industri genom att bryta ner några av de hittills stora barriärerna i ekosystemet, och utveckla konkreta koncept och insikter för hur branschen kan utvecklas till en upplevelsebaserad industri.

Inom projektet har två slutrapporter tagits fram.

Under rubriken ”Tech Packs – integration av taggar” i textil har projektet tagit fram instruktioner för tillvägagångssätt kring hur man integrerar taggar i kläder på ett optimalt sätt, både ut ett produktionsperspektiv och ändamål.

Genom rapporten ”Matris – state of the art” åskådliggörs olika typer av taggar (chip) och dess möjligheter och påverkan ut en rad olika perspektiv och dimensioner. Matrisen är byggd för att tydliggöra både ur ett B2C och B2B förhållande utifrån tillämpning.