Skip to content

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi – Delprojekt textil

AffärsmodellDigitaliseringKonsumtionProduktdesignRe:designRe:useSpårbarhet

Textilbranschen är fragmenterad med många intressenter med olika mål, önskningar och uppfattningar. Flera projekt pågår, men det är tydligt att många av initiativen är operativa och saknar ett systemperspektiv. Ett hinder är att företag fortfarande arbetar linjärt, likaså är styrmedel och lagar utformade för ett linjärt system. Slutsatsen är att en systemförändring krävs för att uppnå cirkuläritet.

Projektets mål är att skapa en plattform för samverkan kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Att utifrån pågående initiativ dra slutsatser kring Sveriges resursvägval inom politik, forskning och näringsliv och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta. Projektet är uppdelat i fem delprojekt, varav textil är ett. Ett flertal aktörer är involverade i projektet.


Du måste godkänna